สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรศัพท์ 045351059
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/10/2017
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 53060
Page Views 113227
HDC
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุบลราชธานี
สปสช.
กองทุนฯตำบล
กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ข้อมูล อสม.จากกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลด
ระบบสถิติทางการทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ส่งประกันสังคม สปส.
ส่งข้อมูล
รายงานมูลฝอยติดเชื้อ
เข้าระบบรายงาน
รพ.สต.หนองแสงใหญ่

นายชาติชาย โพธิ์ขาว
ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองแสงใหญ่

นางนวลฉวี แย้มจับ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวตติยา บุญแท้
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภาวิณี ทารัตน์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวอริศรา ดุมแก้ว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายเจียม ดุมแก้ว
คนงานทั่วไป
ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ  นายมรกต  ลอยนวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 045351059,E-mail Pungpol_27@hotmail.com