สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรศัพท์ 045351059
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/10/2017
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 53053
Page Views 113220
HDC
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุบลราชธานี
สปสช.
กองทุนฯตำบล
กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ข้อมูล อสม.จากกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลด
ระบบสถิติทางการทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ส่งประกันสังคม สปส.
ส่งข้อมูล
รายงานมูลฝอยติดเชื้อ
เข้าระบบรายงาน
รพ.สต.นาบัว

นางจารุวรรณ บัวทุม
ผู้อำนวยการ รพ.สต.

นายสายัน ศรีเนตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางสาวสายสุดา เกษชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวประภัสรา เข็มเงิน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ดนุสรณ์ คงศิลา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นางสาวอารยา ภูทอง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวจุฑารัตน์ ไชยลาโพธิ์
พนักงานธุรการ

นางสุนิตษา ปะมังคะตา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นายสีทน เกษชาติ
คนงานทั่วไป

นางสาวอรนุช ขุมทอง
ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข
ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ  นายมรกต  ลอยนวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 045351059,E-mail Pungpol_27@hotmail.com