สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรศัพท์ 045351059
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/10/2017
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 53047
Page Views 113214
HDC
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุบลราชธานี
สปสช.
กองทุนฯตำบล
กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ข้อมูล อสม.จากกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลด
ระบบสถิติทางการทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ส่งประกันสังคม สปส.
ส่งข้อมูล
รายงานมูลฝอยติดเชื้อ
เข้าระบบรายงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย

นายสุทัศน์ สีทน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม

นายสุวิทย์ พรหมบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอัมภา นาหมื่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสำราญ พึ่งป่า
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวมัลลิการุณ สุขสวาสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนิฤมล กะตะศิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางอาริสา เบี้ยวโกฎิ
พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวศรัญญภรณ์ หวังผล
พนักงานธุรการ
ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ  นายมรกต  ลอยนวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 045351059,E-mail Pungpol_27@hotmail.com