สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรศัพท์ 045351059
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/10/2017
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 59468
Page Views 121333
HDC
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุบลราชธานี
สปสช.
กองทุนฯตำบล
กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ข้อมูล อสม.จากกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลด
ระบบสถิติทางการทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ส่งประกันสังคม สปส.
ส่งข้อมูล
รายงานมูลฝอยติดเชื้อ
เข้าระบบรายงาน
ภาพกิจกรรม
วันที่12มีนาคม 2561สสอ.โขงเจียม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ ตำบลห้วยยาง
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาบัวเหนือ ตำบลห้วยยาง  อำเภอโขงเจียม เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ ตำบลห้วยยาง ประจำปี2561 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง (Smart Ubon Village)โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัวจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
(1) ทบทวนจัดตั้งกลไกเครือข่ายทีมงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และทุนทางสังคมในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพเพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ
(2) ทบทวนปัญหาสุขภาพในหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ด้านการพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ  ปัญหาขยะ ปัญหาบุหรี่ในชุมชน และปัญหาสุขภาพตามบริบทในพื้นที่
(3) ทบทวน วิเคราะห์การจัดทำแผนแก้ปัญหาหมู่บ้านจัดการสุขภาพที่ผ่านมา เพื่อสังเคราะห์ยกระดับเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ
(4) แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น ส่งเสริม ให้ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน เป็นผู้นำแห่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(5) แนวทางการสร้างพลังทางสังคม ชุมชน หมู่บ้าน มีการกำหนดมาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบพร้อมยกระดับเป็น ธรรมนูญสุขภาพหมู่บ้าน และ ธรรมนูญสุขภาพตำบล สู่ ธรรมนูญสุขภาพอำเภอ โดยบูรณาการ สมัชชาอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.)
(6) แนวทางการเชิญชวนและขับเคลื่อนให้ผู้ติดบุหรี่ เลิกบุหรี่ ตามโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชัน เป็น ครอบครัวเลิกปลอดบุหรี่ ในหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ
(7) แนวทางจัดเตรียมหมู่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ เพื่อให้ชุมชนอื่น ๆ มาเรียนรู้และขยายไปยังชุมชนอื่น ๆ
(๘) ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสากล ที่ช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัว ชุมชน ที่สามารถยกระดับเป็นนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ
(๙) โอกาสพัฒนาและข้อเสนอแนะอื่นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม โทร 045351059
สายยัน  ศรีเนตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ถ่ายภาพ
มรกต  ลอยนวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2561,20:06   อ่าน 237 ครั้ง
ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ  นายมรกต  ลอยนวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 045351059,E-mail Pungpol_27@hotmail.com