สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรศัพท์ 045351059
ผู้บริหาร

นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/10/2017
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 41872
Page Views 93921
HDC
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุบลราชธานี
สปสช.
กองทุนฯตำบล
กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ข้อมูล อสม.จากกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลด
ระบบสถิติทางการทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ส่งประกันสังคม สปส.
ส่งข้อมูล
รายงานมูลฝอยติดเชื้อ
เข้าระบบรายงาน
ภาพกิจกรรม
อสม.จิตอาสา อำเภอโขงเจียม รวมพลังร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก
( จำนวน 0 รูป / ดู 59 ครั้ง )
การประเมินมาตรฐาน รพ.สต.5ดี 5 ดาว ระดับจังหวัด ประจำปี2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 178 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ประจำปี2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 145 ครั้ง )
กิจกรรมการอบรม อสม.4.0ก้าวทันโลกไอที ประจำปี2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 60 ครั้ง )
วันที่13มีนาคม 2561สสอ.โขงเจียม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ ตำบลโขงเจีย
( จำนวน 0 รูป / ดู 165 ครั้ง )
วันที่12มีนาคม 2561สสอ.โขงเจียม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ ตำบลห้วยยาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 170 ครั้ง )
วันที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 251 ครั้ง )
วันที่ 23 มกราคม 2561 ปปท.อุบลราชธานี พบปะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
( จำนวน 0 รูป / ดู 231 ครั้ง )
วันที่ 18 มกราคม 2561 สสอ.โขงเจียม จัดประชุมพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนและคุณภาพข้อมูล ประจำปี2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง )
วันที่ 18 มกราคม2561 รพ.สต.วังอ่าง จัดกิจกรรมโครงการทันตะใส่ใจชุมชนสุขภาพช่องปากผู้้พิการ ประจำปี256
( จำนวน 0 รูป / ดู 3 ครั้ง )

ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ  นายมรกต  ลอยนวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 045351059,E-mail Pungpol_27@hotmail.com