สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรศัพท์ 045351059
ผู้บริหาร

นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/10/2017
ปรับปรุง 24/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 13108
Page Views 32133
HDC
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุบลราชธานี
สปสช.
กองทุนฯตำบล
กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด KPI กระทรวงสาธารณสุขปี 2561(Template) Update19ตค.2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 11
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว ๘๓๙ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับฯ 13
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว๘๔๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 601.28 KB 10
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว ๘๔๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสิทธิเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 10
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว ๘๓๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 8
ที่ อบ ๑๑๓๒/๘๓๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาหมอพื้นบ้าน PNG Image ขนาดไฟล์ 378.44 KB 8
แบบฟอร์มรายงานเดือนฝ่ายยุทธศาสตร์ ประจำปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.27 KB 11
ที่อบ 0032.002/ว8923เรื่อง การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย 6
ที่ อบ๑๑๓๒/ว๘๔๙ เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.2 KB 9
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๘๔๗ เรื่อง แจ้งแก้ไขหลักเกณฑ์การตามจ่ายอัตราค่าบริการทางการแพทย์ จังหวัอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.08 KB 11
ที่ อบ๑๑๓๒/ว๘๔๓ เรื่องเอกสารคู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.75 KB 7
ที่ อบ๑๑๓๒/ว๘๔๒ เรื่อง แจ้งการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด KPI กระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.92 KB 10
ที่อบ.1132/ว.888 เรื่องการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.86 KB 11
ที่อบ.1132/ว.887 เรื่องการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. e-payment Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.01 KB 10
ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๖/ว๙๘๒๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญ ประจำปีงบประมาณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 729.44 KB 11
ที่ อบ๑๑๓๒/ว.๙๒๔ เรื่อง ขอเชิญรับการตรวจนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่๑ ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.9 KB 6
ที่ อบ๑๑๓๒/ว.๙๓๐ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงป่านโปรแกรม NHSO CLIENT จากวิธีการเข้าใช้งานระบบด้วย Usename/Password เป็นการเข้าใช้งานระบบโดยAuthentication ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.28 KB 10
ที่ อบ ๑๑๓๒/๔เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.9 KB 4
ที่ อบ ๑๑๓๒/๓เรื่อง ส่งแบบคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยFIT Test Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 6
แบบประเมินตนเอง Green & Clean ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.26 KB 5
บันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.14 KB 5
โครงสร้าง 43 แฟ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 4
แบบฟร์มรายงานงบค่าเสื่อม ประจำปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 5
ตัวชี้วัด Ranking2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.5 KB 3
ตัวชี้วัด QOF ปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 291.82 KB 3
ทีี่ อบ ๑๑๓๒/ว.๕๐ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และเเนวทางเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 4
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๕๑เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ( QOF)และตัวชี้วัด Ranking ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.27 KB 4
ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๖/ว๒๕๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในชุมชน (COM VOILE) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1007.37 KB 7
ที่ อบ ๐๐๓๒.๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้ดข้องในบริการจัดการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.12 KB 0
ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ  นายมรกต  ลอยนวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 045351059,E-mail Pungpol_27@hotmail.com