สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรศัพท์ 045351059
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/10/2017
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 53054
Page Views 113221
HDC
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุบลราชธานี
สปสช.
กองทุนฯตำบล
กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ข้อมูล อสม.จากกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลด
ระบบสถิติทางการทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ส่งประกันสังคม สปส.
ส่งข้อมูล
รายงานมูลฝอยติดเชื้อ
เข้าระบบรายงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด KPI กระทรวงสาธารณสุขปี 2561(Template) Update19ตค.2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 71
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว ๘๓๙ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับฯ 55
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว๘๔๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 601.28 KB 62
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว ๘๔๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสิทธิเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 83
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว ๘๓๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 49
ที่ อบ ๑๑๓๒/๘๓๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาหมอพื้นบ้าน PNG Image ขนาดไฟล์ 378.44 KB 43
แบบฟอร์มรายงานเดือนฝ่ายยุทธศาสตร์ ประจำปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.27 KB 52
ที่อบ 0032.002/ว8923เรื่อง การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย 44
ที่ อบ๑๑๓๒/ว๘๔๙ เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.2 KB 50
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๘๔๗ เรื่อง แจ้งแก้ไขหลักเกณฑ์การตามจ่ายอัตราค่าบริการทางการแพทย์ จังหวัอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.08 KB 67
ที่ อบ๑๑๓๒/ว๘๔๓ เรื่องเอกสารคู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.75 KB 47
ที่ อบ๑๑๓๒/ว๘๔๒ เรื่อง แจ้งการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด KPI กระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.92 KB 57
ที่อบ.1132/ว.888 เรื่องการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.86 KB 55
ที่อบ.1132/ว.887 เรื่องการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. e-payment Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.01 KB 54
ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๖/ว๙๘๒๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญ ประจำปีงบประมาณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 729.44 KB 52
ที่ อบ๑๑๓๒/ว.๙๒๔ เรื่อง ขอเชิญรับการตรวจนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่๑ ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.9 KB 53
ที่ อบ๑๑๓๒/ว.๙๓๐ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงป่านโปรแกรม NHSO CLIENT จากวิธีการเข้าใช้งานระบบด้วย Usename/Password เป็นการเข้าใช้งานระบบโดยAuthentication ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.28 KB 88
ที่ อบ ๑๑๓๒/๔เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.9 KB 59
ที่ อบ ๑๑๓๒/๓เรื่อง ส่งแบบคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยFIT Test Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 52
แบบประเมินตนเอง Green & Clean ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.26 KB 65
บันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.14 KB 45
โครงสร้าง 43 แฟ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 49
แบบฟร์มรายงานงบค่าเสื่อม ประจำปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 52
ตัวชี้วัด Ranking2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.5 KB 56
ตัวชี้วัด QOF ปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 291.82 KB 64
ทีี่ อบ ๑๑๓๒/ว.๕๐ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และเเนวทางเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 59
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๕๑เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ( QOF)และตัวชี้วัด Ranking ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.27 KB 52
ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๖/ว๒๕๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในชุมชน (COM VOILE) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1007.37 KB 76
ที่ อบ ๐๐๓๒.๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้ดข้องในบริการจัดการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.12 KB 59
บรรยายฝ่ายยุทธศาสตร์ MOU 26มค.61 70
ที่ อบ ๐๐๓๒/ว ๘๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการนิเทศงาน คปสอ.โขงเจียม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.86 KB 52
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๑๐๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.13 KB 39
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว๑๑๙ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการนิเทศงาน คปสอ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.58 KB 41
ทีี่ อบ ๑๑๓๒/ว.185 เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 930.17 KB 34
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว๒๒๕ เรื่อง การดำเนินการบริหารจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.12 KB 28
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว๒๒๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.35 KB 43
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๒๙๐ เรื่อง ขอเชิญประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 583.19 KB 23
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๒๙๑ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครครอบครัว(อสค.)ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.59 KB 44
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๒๙๒ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงาน อสม.จิตอาสา ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.77 KB 28
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๒๙๓ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.75 KB 25
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๒๙๔ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 17
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๒๙๖ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด R๒R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 25
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๒๙๘ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ ๒๔๖๑-๒๕๖๑)เพื่อประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 24
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๒๙๙ เรื่อง ขอเชิญประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.01 KB 28
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๓๓๕ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมอสม ๔.๐ อำเภอโขงเจียม ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.28 KB 79
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว๓๗๔ เรื่อง ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เข้ารับการอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 22
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว ๔๔๒ เรื่อง แจ้งแนวทางเตรียมการดำเนินงาน e-Payment Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 33
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว๑๗๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ)อำเภอโขงเจียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.78 KB 43
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๔๘๑ เรื่อง ให้ดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูล อสม ในระบบ e-Payment Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.61 KB 14
ที่ อบ ๑๑๓๒/ว.๕๘๑ เรื่อง ให้ดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีสิทธิที่จะขอเบิกเงินประจำรอบการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ในระบบ e-Payment ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 17
ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ  นายมรกต  ลอยนวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 045351059,E-mail Pungpol_27@hotmail.com