สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรศัพท์ 045351059
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/10/2017
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 53022
Page Views 113189
HDC
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุบลราชธานี
สปสช.
กองทุนฯตำบล
กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ข้อมูล อสม.จากกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลด
ระบบสถิติทางการทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ส่งประกันสังคม สปส.
ส่งข้อมูล
รายงานมูลฝอยติดเชื้อ
เข้าระบบรายงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ต.ค. 60 ถึง 23 ต.ค. 60 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม/ชุดสุภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
25 ต.ค. 60 ถึง 27 ต.ค. 60 กิจกรรมจิตอาสาด้านการแพทย์ให้บริการประชาชน
ระหว่างวันที่ 25-27ตุลาคม 2560 กิจกรรมจิตอาสาด้านการแพทย์ ให้บริการประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วัดโพธิ์ธาราม ตำบลนาโพธิ์กลาง จังหวัดอุบลราชธานี /การแต่งงกายชุดจิตอาสาด้านการแพทย์ คปสอ.โขงเจียม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
27 ต.ค. 60 กำหนดสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
กำหนดการสอบ วันที่ 27ตุลาคม 2560
เวลา 09.00น.-12.00น.  สอบข้อเขียน
เวลา 13.30น.-15.00น.  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้
2.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ssokhongchiam.go.th หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ (ตั้งแต่วันที่ 25ตค.60 เวลา13.00น.เป็นต้นไป)  หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม โทร 045351059
ห้องประชุมวุฒิไกร มุ่งหมาย ชั้น2 /ชุดสุภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
02 พ.ย. 60 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปี2561 ระดับเขต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี  จัดประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายคือ สาธารณสุขอำเภอ และผุ้รับผิดชอบกองทุนตำบลฯ
โรงแรมลายทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี
08 พ.ย. 60 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561ระดับจังหวัด
กลุมเป้าหมาย
สสอ.2คน
รพ.สต.1คน
โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี
26 ม.ค. 61 ประชุมถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัด ประจำปี2561
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม/ชุดกากี ฝ่ายยุทธศาสตร์
30 ม.ค. 61 ประชุม กวป.และคปสพ.ประจำเดือนมกราคม2561
สสจ.อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
23 ก.พ. 61 นิเทศงาน รพ.สต.นาบัว และ รพ.สต.นาโพธิ์ใต้
เวลา 08.30น.-12.00น.  รพ.สต.นาบัว
เวลา 13.00น.-16.30น.  รพ.สต.นาโพธิ์ใต้
รพ.สต./ชุดฟอร์มฟ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
26 ก.พ. 61 นิเทศงาน สสช.ปากลา และ รพ.สต.คันท่าเกวียน
เวลา 08.30น.-12.00น.  สสช.ปากลา
เวลา 13.00น.-16.30น.  รพ.สต.คันท่าเกวียน

รพ.สต.,สสช./ชุดฟอร์มฟ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
27 ก.พ. 61 นิเทศงาน รพ.สต.เวินบึก และ รพ.สต.ตุงลุง
เวลา 08.30น.-12.00น. รพ.สต.เวินบึก 
เวลา 13.00 น.-16.30น. รพ.สต.ตุงลุง
รพ.สต./ชุดฟอร์มฟ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
06 มี.ค. 61 นิเทศงาน รพ.สต.วังอ่าง และ รพ.สต.หนองแสงใหญ่
เวลา 08.30น.-12.00น. รพ.สต.วังอ่าง 
เวลา 13.00น.-16.30น.  รพ.สต.หนองแสงใหญ่
รพ.สต./ชุดฟอร์มฟ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
08 มี.ค. 61 นิเทศงาน รพ.สต.หนองผือน้อย รพ.สต.ห้วยไผ่ และ PCU.รพ.โขงเจียม
เวลา 08.30น.-12.00น. รพ.สต.หนองผือน้อย  
เวลา 13.00น.-15.00น. รพ.สต.ห้วยไผ่ 
เวลา 15.00น.-16.30น. PCU.รพ.โขงเจียม
รพ.สต.,PCUรพ.โขงเจียม/ชุดฟอร์มฟ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
12 มี.ค. 61 กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ ตำบลห้วยยาง ปี2561
วัดบ้านนาบัวเหนือ รพ.สต.นาบัว
13 มี.ค. 61 กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ ตำบลโขงเจียม ปี2561
วัดสว่างวารี บ้านตุงลุง รพ.สต.ตุงลุง
14 มี.ค. 61 กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ ตำบลนาโพธิ์กลาง ปี2561
เวลา 13.00น.
ศาลากลางบ้านบ้านนาโพธิ์ใต้ รพ.สต.นาโพธิ์ใต้,รพ.สต.คันท่าเกวียน,สสช.ปากลา
14 มี.ค. 61 รับคณะติดตามงบค่าเสื่อม สสจ.อุบลราชธานี
เวลา 08.30.
รพ.สต.ตุงลุง,รพ.โขงเจียม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
15 มี.ค. 61 กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ ตำบลหนองแสงใหญ่ ปี2561

กิจกรรมการดำเนินงาน

(1) ทบทวนจัดตั้งกลไกเครือข่ายทีมงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และทุนทางสังคมในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพเพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ

(2) ทบทวนปัญหาสุขภาพในหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ด้านการพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ  ปัญหาขยะ ปัญหาบุหรี่ในชุมชน และปัญหาสุขภาพตามบริบทในพื้นที่

(3) ทบทวน วิเคราะห์การจัดทำแผนแก้ปัญหาหมู่บ้านจัดการสุขภาพที่ผ่านมา เพื่อสังเคราะห์ยกระดับเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ

(4) แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น ส่งเสริม ให้ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน เป็นผู้นำแห่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(5) แนวทางการสร้างพลังทางสังคม ชุมชน หมู่บ้าน มีการกำหนดมาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบพร้อมยกระดับเป็น ธรรมนูญสุขภาพหมู่บ้าน และ ธรรมนูญสุขภาพตำบล สู่ ธรรมนูญสุขภาพอำเภอ โดยบูรณาการ สมัชชาอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.)

(6) แนวทางการเชิญชวนและขับเคลื่อนให้ผู้ติดบุหรี่ เลิกบุหรี่ ตามโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชัน เป็น ครอบครัวเลิกปลอดบุหรี่ ในหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ

(7) แนวทางจัดเตรียมหมู่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ เพื่อให้ชุมชนอื่น ๆ มาเรียนรู้และขยายไปยังชุมชนอื่น ๆ

(๘) ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสากล ที่ช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัว ชุมชน ที่สามารถยกระดับเป็นนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ

(๙) โอกาสพัฒนาและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ศาลากลางบ้านวังอ่าง รพ.สต.วังอ่าง,รพ.สต.หนองแสงใหญ่
16 มี.ค. 61 กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ ตำบลห้วยไผ่ ปี2561

กิจกรรมการดำเนินงาน

(1) ทบทวนจัดตั้งกลไกเครือข่ายทีมงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และทุนทางสังคมในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพเพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ

(2) ทบทวนปัญหาสุขภาพในหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ด้านการพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ  ปัญหาขยะ ปัญหาบุหรี่ในชุมชน และปัญหาสุขภาพตามบริบทในพื้นที่

(3) ทบทวน วิเคราะห์การจัดทำแผนแก้ปัญหาหมู่บ้านจัดการสุขภาพที่ผ่านมา เพื่อสังเคราะห์ยกระดับเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ

(4) แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น ส่งเสริม ให้ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน เป็นผู้นำแห่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(5) แนวทางการสร้างพลังทางสังคม ชุมชน หมู่บ้าน มีการกำหนดมาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบพร้อมยกระดับเป็น ธรรมนูญสุขภาพหมู่บ้าน และ ธรรมนูญสุขภาพตำบล สู่ ธรรมนูญสุขภาพอำเภอ โดยบูรณาการ สมัชชาอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.)

(6) แนวทางการเชิญชวนและขับเคลื่อนให้ผู้ติดบุหรี่ เลิกบุหรี่ ตามโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชัน เป็น ครอบครัวเลิกปลอดบุหรี่ ในหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ

(7) แนวทางจัดเตรียมหมู่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ เพื่อให้ชุมชนอื่น ๆ มาเรียนรู้และขยายไปยังชุมชนอื่น ๆ

(๘) ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสากล ที่ช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัว ชุมชน ที่สามารถยกระดับเป็นนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ

(๙) โอกาสพัฒนาและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ศาลากลางบ้านห้วยหมาก หมู่2ตำบลห้วยไผ่ รพ.สต.ห้วยไผ่,รพ.สต.หนองผือน้อย
ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ  นายมรกต  ลอยนวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 045351059,E-mail Pungpol_27@hotmail.com