สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรศัพท์ 045351059
ผู้บริหาร

นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/10/2017
ปรับปรุง 24/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 13084
Page Views 32107
HDC
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุบลราชธานี
สปสช.
กองทุนฯตำบล
กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ต.ค. 60 ถึง 23 ต.ค. 60 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม/ชุดสุภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
25 ต.ค. 60 ถึง 27 ต.ค. 60 กิจกรรมจิตอาสาด้านการแพทย์ให้บริการประชาชน
ระหว่างวันที่ 25-27ตุลาคม 2560 กิจกรรมจิตอาสาด้านการแพทย์ ให้บริการประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วัดโพธิ์ธาราม ตำบลนาโพธิ์กลาง จังหวัดอุบลราชธานี /การแต่งงกายชุดจิตอาสาด้านการแพทย์ คปสอ.โขงเจียม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
27 ต.ค. 60 กำหนดสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
กำหนดการสอบ วันที่ 27ตุลาคม 2560
เวลา 09.00น.-12.00น.  สอบข้อเขียน
เวลา 13.30น.-15.00น.  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้
2.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ssokhongchiam.go.th หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ (ตั้งแต่วันที่ 25ตค.60 เวลา13.00น.เป็นต้นไป)  หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม โทร 045351059
ห้องประชุมวุฒิไกร มุ่งหมาย ชั้น2 /ชุดสุภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
02 พ.ย. 60 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปี2561 ระดับเขต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี  จัดประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายคือ สาธารณสุขอำเภอ และผุ้รับผิดชอบกองทุนตำบลฯ
โรงแรมลายทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี
08 พ.ย. 60 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561ระดับจังหวัด
กลุมเป้าหมาย
สสอ.2คน
รพ.สต.1คน
โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี
26 ม.ค. 61 ประชุมถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัด ประจำปี2561
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม/ชุดกากี ฝ่ายยุทธศาสตร์
30 ม.ค. 61 ประชุม กวป.และคปสพ.ประจำเดือนมกราคม2561
สสจ.อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ  นายมรกต  ลอยนวล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 045351059,E-mail Pungpol_27@hotmail.com